جزوه انسان طبیعت معماری

جزوه انسان طبیعت معماری

جزوه انسان طبیعت معماری با کد 0063 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 24
حجم 2411 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

سرفصل های اصلی درس


انسان

طبیعت

معماری

 

 فهرست مطالب:


فصل اول : انسان

انسان کیست

آفرینش انسان

داستان آفرینش

مکاتب انسان شناسی

تعریف انسان شناسی

دسته بندی انسان شناسی

بر اساس روش

بر اساس نوع نگرش

اهمیت و ضرورت انسان شناسی

درچهار چوب اندیشه بشری

با توجه به تعالیم دینی

بحران انسان شناسی معاصر

ابعاد وجوذی انسان

ویژیگی های انسان

ویژیگی های جسمی و حرکتی انسان

ویژیگی های غیرجسمانی انسان

نیاز های انسانی

روابط انسانی

رابطه ی انسان با خدا

راطه انسان با خود

رابطه ی انسان با محیط

محیط طبیعی

محیط مصنوعی

امکانات محیط(مصالح بوم آورد)

شرایط محیط

مظاهر طبیعت

بررسی روابط بین انسان و محیط

تاثیر انسان بر محیط

اومانیسم یا انسان مداری

تاثیر و تاثر متقابل انسان و محیط

نگرش های مختلف در ارتباط با انسان و محیط

نگرش فرا طبیعت

نگرش طبیعت گرا

نگاه چیره جو بر طبیعت

رابطه ی انسان با طبیعت طی چند مرحله

چهار دوره ارتباط بشر با طبیعت از دیدگاه سیر تاریخی

ارگانیک-شکار

فراارگانیک-دامداری و کشاورزی

فروارگانیک- صنعت

سمی ارگانیک-شبه ارگانیک

نقش عوامل محیطی و اجتماعی در زندگی انسان

 

فصل دوم : طبیعت

طبیعت چیست

ویژیگی های طبیعت

نظم طبیعت از دیدگاه ادیان مکاتب

نظم و دین

طبیعت بی جان

طبیعت جاندار

بررسی عناصر موجود در طبیعت

 

فصل سوم : معماری

مفهوم معماری چیست

تعریف معماری

مثلث ویتروویوس

رابطه بین عملکرد و فرم در مثلث ویتروویوس

دلایل پیدایش معماری

اولین بناهای انسان

دوران تاریخ معماری

دوره ی باستان

انسان مقلد

انسان مستقل

دست بندی انواع بناها

معمای بومی

معماری مردمی

معماری روحانی

معماری یادمانی

معماری مفید به فایده

عوامل موثر در معماری

تئوری های معماری

طراحی معماری

پاره ای از ویژیگی های یک تئوری معماری

انواع تئوری معماری

تئوری اثباتی

تئوری فرآورده ای

تئوری فرآیندی

نتیجه


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه انسان طبیعت معماری از download

خرید فایل word جزوه انسان طبیعت معماری از download

دریافت فایل pdf جزوه انسان طبیعت معماری از download

دانلود پروژه جزوه انسان طبیعت معماری از download

خرید پروژه جزوه انسان طبیعت معماری از download

دانلود فایل جزوه انسان طبیعت معماری از download

دریافت نمونه سوال جزوه انسان طبیعت معماری از download

دانلود پروژه جزوه انسان طبیعت معماری از download

خرید پروژه جزوه انسان طبیعت معماری از download

دانلود مقاله جزوه انسان طبیعت معماری از download

دریافت مقاله جزوه انسان طبیعت معماری از download

خرید فایل جزوه انسان طبیعت معماری از download

دانلود تحقیق جزوه انسان طبیعت معماری از download

خرید مقاله جزوه انسان طبیعت معماری از download

دانلود فایل pdf جزوه انسان طبیعت معماری از download

دانلود مقاله جزوه انسان طبیعت معماری از www

خرید پروژه جزوه انسان طبیعت معماری از www

دانلود فایل جزوه انسان طبیعت معماری از www

دریافت فایل word جزوه انسان طبیعت معماری از www

خرید نمونه سوال جزوه انسان طبیعت معماری از www

دانلود فایل جزوه انسان طبیعت معماری از www

دریافت فایل word جزوه انسان طبیعت معماری از www

دانلود فایل word جزوه انسان طبیعت معماری از www

خرید فایل جزوه انسان طبیعت معماری از www

دانلود تحقیق جزوه انسان طبیعت معماری از www

دریافت فایل pdf جزوه انسان طبیعت معماری از www

دانلود پروژه جزوه انسان طبیعت معماری از www

خرید کارآموزی جزوه انسان طبیعت معماری از www

دانلود فایل pdf جزوه انسان طبیعت معماری از www

دانلود کارآموزی جزوه انسان طبیعت معماری از www

دانلود مقاله جزوه انسان طبیعت معماری از pdf

دریافت پروژه جزوه انسان طبیعت معماری از pdf

دانلود فایل pdf جزوه انسان طبیعت معماری از pdf

خرید فایل جزوه انسان طبیعت معماری از pdf

دانلود فایل pdf جزوه انسان طبیعت معماری از pdf

دریافت کارآموزی جزوه انسان طبیعت معماری از pdf

دانلود پروژه جزوه انسان طبیعت معماری از pdf

خرید تحقیق جزوه انسان طبیعت معماری از pdf

دانلود پروژه جزوه انسان طبیعت معماری از pdf

دریافت تحقیق جزوه انسان طبیعت معماری از pdf

خرید فایل جزوه انسان طبیعت معماری از pdf

دانلود پروژه جزوه انسان طبیعت معماری از pdf

خرید فایل جزوه انسان طبیعت معماری از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه انسان طبیعت معماری از pdf

دانلود فایل جزوه انسان طبیعت معماری از pdf

دانلود کارآموزی جزوه انسان طبیعت معماری از word

دریافت فایل جزوه انسان طبیعت معماری از word

دانلود فایل جزوه انسان طبیعت معماری از word

خرید نمونه سوال جزوه انسان طبیعت معماری از word

دانلود تحقیق جزوه انسان طبیعت معماری از word

دانلود تحقیق جزوه انسان طبیعت معماری از word

خرید فایل word جزوه انسان طبیعت معماری از word

دانلود پروژه جزوه انسان طبیعت معماری از word

دریافت فایل جزوه انسان طبیعت معماری از word

دانلود پروژه جزوه انسان طبیعت معماری از word

دانلود پروژه جزوه انسان طبیعت معماری از word

دانلود فایل جزوه انسان طبیعت معماری از word

دریافت فایل جزوه انسان طبیعت معماری از word

دانلود پروژه جزوه انسان طبیعت معماری از word

دانلود کارآموزی جزوه انسان طبیعت معماری از word

دریافت تحقیق جزوه انسان طبیعت معماری از free

دانلود مقاله جزوه انسان طبیعت معماری از free

دانلود فایل pdf جزوه انسان طبیعت معماری از free

خرید تحقیق جزوه انسان طبیعت معماری از free

دانلود پروژه جزوه انسان طبیعت معماری از free

دریافت کارآموزی جزوه انسان طبیعت معماری از free

دانلود فایل word جزوه انسان طبیعت معماری از free

دریافت مقاله جزوه انسان طبیعت معماری از free

دانلود فایل جزوه انسان طبیعت معماری از free

دانلود فایل جزوه انسان طبیعت معماری از free

دریافت فایل pdf جزوه انسان طبیعت معماری از free

خرید کارآموزی جزوه انسان طبیعت معماری از free

دانلود کارآموزی جزوه انسان طبیعت معماری از free

دریافت فایل word جزوه انسان طبیعت معماری از free

خرید تحقیق جزوه انسان طبیعت معماری از free


مطالب تصادفی